نویسنده = فرزین‌وش، اسدالله
تعداد مقالات: 1
1. ذخیره قانونی بر سپرده‌های بانکی(ماهیت حقوقی و کارکرد اقتصادی) ـ

دوره 2، شماره 7، زمستان 1381، صفحه 21-50

سعید فراهانی‌فرد؛ اسدالله فرزین‌وش