نویسنده = فرزین‌وش، اسدالله
تعداد مقالات: 2
1. نقش سازوکارهای اعمال قرارداد در تمایز میان نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف

دوره 19، شماره 76، زمستان 1398، صفحه 89-118

اسدالله فرزین‌وش؛ حسن سبحانی؛ سید فرشاد فاطمی اردستانی؛ بهزاد بابازاده خراسانی


2. ذخیره قانونی بر سپرده‌های بانکی(ماهیت حقوقی و کارکرد اقتصادی) ـ

دوره 2، شماره 7، زمستان 1381، صفحه 21-50

سعید فراهانی‌فرد؛ اسدالله فرزین‌وش