نویسنده = پیروزمند، علی‌رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقدهای برنامه‌های توسعه اقتصادی ایران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1381، صفحه 117-136

علی‌رضا پیروزمند