نویسنده = خسروپناه، عبدالحسین
تعداد مقالات: 1
1. انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد

دوره 2، شماره 8، زمستان 1381، صفحه 21-35

عبدالحسین خسروپناه