نویسنده = تسخیری، -آیت‌الله محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. شیوه شهید صدر؛ در شناخت مکتب اقتصادی اسلام و پاسخ به منتقدان

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 9-22

-آیت‌الله محمدعلی تسخیری