نویسنده = صادقی‌، حسین
تعداد مقالات: 1
1. محیط زیست از منظر دین و اقتصاد

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 23-51

حسین صادقی‌؛ سعید فراهانی‌فرد