نویسنده = درو، - همایون.ا
تعداد مقالات: 1
1. شاخص توسعه انسانی ـ اخلاقی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 129-146

ناصر جهانیان؛ - همایون.ا. درو؛ سعیده ف. اتیتی