نویسنده = اتیتی، سعیده ف
تعداد مقالات: 2
1. شاخص توسعه انسانی ـ اخلاقی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 129-146

ناصر جهانیان؛ - همایون.ا. درو؛ سعیده ف. اتیتی


2. شاخص توسعه انسانی ـ اخلاقی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی(OIC)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1382، صفحه 117-133

ناصر جهانیان؛ سعیده ف. اتیتی؛ ـ همایون.ا. در