نویسنده = سعید، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. معرفی بخش اقتصادی دائره‌المعارف لیدن هلند

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 149-159

عبدالله سعید؛ مهدی فضلی