نویسنده = سلیمان‌پور، ـ محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. قراردادهای مالی جدید در اسلام

دوره 3، شماره 11، زمستان 1382، صفحه 79-96

ـ محمدجواد سلیمان‌پور