نویسنده = در، ـ همایون.ا
تعداد مقالات: 1
1. شاخص توسعه انسانی ـ اخلاقی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی(OIC)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1382، صفحه 117-133

ناصر جهانیان؛ سعیده ف. اتیتی؛ ـ همایون.ا. در