نویسنده = هادوی نیا، علی‌اصغر
تعداد مقالات: 1
1. مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن ـ

دوره 3، شماره 12، زمستان 1382، صفحه 13-35

علی‌اصغر هادوی نیا