نویسنده = مالک، ـ محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. وظایف و مسئولیت‌های دولت اسلامی در اقتصاد

دوره 3، شماره 12، زمستان 1382، صفحه 37-68

ـ محمدرضا مالک