نویسنده = وحدتی‌شبیری، سیدحسن
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 3، شماره 12، زمستان 1382، صفحه 93-109

سیدحسن وحدتی‌شبیری