نویسنده = سراج‌الدین، ـ اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. فقرزدایی، چالش‌ها و راهبردهای اسلامی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1382، صفحه 147-164

ناصر جهانیان؛ ـ اسماعیل سراج‌الدین