نویسنده = میر معزی، - سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. نظریه رفتار تولید کننده و تقاضای کار در اقتصاد اسلامی

دوره 4، شماره 13، زمستان 1383، صفحه 103-134

- سید حسین میر معزی