نویسنده = میر معزی، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1383، صفحه 14-38

سید حسین میر معزی