نویسنده = رواس قلعه جی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. کارت های اعتباری در پرتو فقه و شریعت

دوره 4، شماره 14، زمستان 1383، صفحه 127-144

محمد رواس قلعه جی؛ سید عباس موسویان