نویسنده = انس الزرقا، محمد
تعداد مقالات: 2
1. اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش

دوره 4، شماره 15، زمستان 1383، صفحه 129-154

محمد انس الزرقا؛ منصور زراءنژاد


2. اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش

دوره 4، شماره 14، زمستان 1383، صفحه 145-166

محمد انس الزرقا؛ سید منصور زرا نژاد