نویسنده = کاظمی، مهین دخت
تعداد مقالات: 1
1. صندوق های قرض الحسنه؛ارزیابی کارکرد در بازار پول و اعتبار کشور

دوره 4، شماره 16، زمستان 1383، صفحه 57-75

علی حسن زاده؛ مهین دخت کاظمی