نویسنده = فراهانی فرد، سعید و محمدعلی
تعداد مقالات: 2
1. توسعه پایدار در کشورهای اسلامی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1384، صفحه 135-170

منذر کهف؛ سعید و محمدعلی فراهانی فرد


2. توسعه پایدار در کشورهای اسلامی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1383، صفحه 125-150

منذر کهف؛ سعید و محمدعلی فراهانی فرد