نویسنده = تسخیری، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
1. مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی ( صکوک )

دوره 7، شماره 27، زمستان 1386، صفحه 7-22

محمدعلی تسخیری


2. جایگاه الفاظ و معانی در قراردادهای مالی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1384، صفحه 13-34

محمدعلی تسخیری