نویسنده = یوسفی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. ررسی طرح منطقی کردن سود تسهیلات بانکی

دوره 5، شماره 19، زمستان 1384، صفحه 71-90

محمد رضا یوسفی