نویسنده = میرمعزی، سیدحسن
تعداد مقالات: 3
2. روش فلسفه علم اقتصاد اسلامی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1386، صفحه 45-66

سیدحسن میرمعزی


3. الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1384، صفحه 33-56

سیدحسن میرمعزی