نویسنده = ازوجی، علاءالدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری درآمدی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1385، صفحه 45-70

علی حسن زاده؛ علاءالدین ازوجی؛ صالح قویدل