نویسنده = کیقبادی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. اندیشه جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی ایران

دوره 6، شماره 22، زمستان 1385، صفحه 13-46

عباس عرب مازار؛ سعید کیقبادی