نویسنده = حسینی، سیدعقیل
تعداد مقالات: 1
1. امکان شکل گیری دانش اقتصاد نظری در تمدن اسلامی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1385، صفحه 77-100

سیدعقیل حسینی