نویسنده = نجفی، محمدباقر
تعداد مقالات: 1
1. سرمایه اجتماعی و باز تولید آن در عصر پیامبر اسلام (ص)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1385، صفحه 13-38

یدالله دادگر؛ محمدباقر نجفی