نویسنده = معصومی نیا، غلام علی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تامین مالی مشارکت کاهنده

دوره 9، شماره 35، زمستان 1388، صفحه 99-128

غلام علی معصومی نیا؛ مصطفی شهیدی نسب


2. بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک دارایی های ارزی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1387، صفحه 191-225

غلام علی معصومی نیا؛ احمد بهاروندی


3. اخلاق اقتصادی ( مبانی بینشی ، آموزه ها و آثار )

دوره 7، شماره 26، زمستان 1386، صفحه 119-148

غلام علی معصومی نیا


4. تخفیف مبلغ بدهی در دیون مدت دار در برابر کاهش مدت سررسید

دوره 6، شماره 24، زمستان 1385، صفحه 131-152

غلام علی معصومی نیا