نویسنده = اکبریان، رضا
تعداد مقالات: 2
1. بانکداری اسلامی ؛ چالش های نظری - عملی و راهکارها

دوره 7، شماره 26، زمستان 1386، صفحه 97-188

رضا اکبریان؛ حمید رفیعی


2. مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا

دوره 6، شماره 24، زمستان 1385، صفحه 153-170

رضا اکبریان؛ محمدحسین دیانتی