نویسنده = دیانتی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا

دوره 6، شماره 24، زمستان 1385، صفحه 153-170

رضا اکبریان؛ محمدحسین دیانتی