نویسنده = زراء نژاد، منصور
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی تقاضا برای پول بر اساس طرح بانکداری بدون ربا

دوره 6، شماره 24، زمستان 1385، صفحه 171-210

امیر کیا؛ منصور زراء نژاد؛ آدردخت علیخانی