نویسنده = باقری، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی حد فقر شریعت

دوره 7، شماره 25، زمستان 1386، صفحه 37-60

یدالله دادگر؛ مجتبی باقری