نویسنده = رفیعی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بانکداری اسلامی ؛ چالش های نظری - عملی و راهکارها

دوره 7، شماره 26، زمستان 1386، صفحه 97-188

رضا اکبریان؛ حمید رفیعی