نویسنده = سلطانی نژاد، حامد
تعداد مقالات: 1
1. ررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام ( Short Selling ) با عقده های اسلامی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1386، صفحه 131-156

محمد طالبی؛ سیدعباس موسویان؛ حامد سلطانی نژاد