نویسنده = سروش، ابوذر
تعداد مقالات: 3
1. ابعاد حسابداری و مالیاتی اوراق (صکوک) اجاره در ایران

دوره 9، شماره 33، زمستان 1388، صفحه 33-62

علی سعیدی؛ ابوذر سروش


3. مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره ( صکوک اجاره )

دوره 7، شماره 27، زمستان 1386، صفحه 157-186

ابوذر سروش؛ محسن صادقی