نویسنده = یادی پور، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی حرمت ربا در اسلام و مسیحیت

دوره 9، شماره 36، زمستان 1388، صفحه 89-116

داوود منظور؛ مهدی یادی پور


2. کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1387، صفحه 143-162

داوود منظور؛ مهدی یادی پور