نویسنده = نظرپور، محمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا

دوره 8، شماره 30، زمستان 1387، صفحه 69-98

اکبر کمیجانی؛ محمدتقی نظرپور