نویسنده = ابوالحسنی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انواع ریسک و روش های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران

دوره 8، شماره 30، زمستان 1387، صفحه 145-172

اصغر ابوالحسنی؛ رفیع حسنی مقدم