نویسنده = حسنی مقدم، رفیع
تعداد مقالات: 2
2. بررسی انواع ریسک و روش های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران

دوره 8، شماره 30، زمستان 1387، صفحه 145-172

اصغر ابوالحسنی؛ رفیع حسنی مقدم