نویسنده = منتظری مقدم، مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی ؛ مطالعه ای در باره مشارکت اجتماعی از منظر اسلام

دوره 10، شماره 37، زمستان 1389، صفحه 57-88

محمدنقی نظرپور؛ مصطفی منتظری مقدم


2. فرهنگ اعتمادساز در اندیشه دینی و نقش آن در توسعه اقتصادی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1387، صفحه 37-68

محمدنقی نظرپور؛ مصطفی منتظری مقدم