نویسنده = احمدی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. شاخص های اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام

دوره 8، شماره 31، زمستان 1387، صفحه 69-102

ولی الله نقی پورفر؛ محمدرضا احمدی