نویسنده = کیاءالحسینی، سیدضیاءالدین
تعداد مقالات: 2
1. عوامل موثر بر هزینه های مذهبی دهک های درآمدی خانوارهای شهری ایران

دوره 9، شماره 35، زمستان 1388، صفحه 193-216

سیدضیاءالدین کیاءالحسینی


2. نقش زکات فطره در فقرزدایی ( مطالعه موردی : ایران 1385 - 1370 )

دوره 8، شماره 31، زمستان 1387، صفحه 133-160

سیدضیاءالدین کیاءالحسینی