نویسنده = نصیری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. اصول حاکم بر شاخص های نابرابری درآمدی و بررسی آنها از نظر اسلام

دوره 8، شماره 32، زمستان 1387، صفحه 93-122

سیدمحمدعلی کفایی؛ حسین نصیری