نویسنده = پورفرج، علی رضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نظری عدالت استحقاقی مبتنی بر نظام شایستگی با مبانی عدالت اسلامی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1389، صفحه 57-86

علی رضا پورفرج؛ حبیب انصاری سامانی