نویسنده = پیغامی، عادل
تعداد مقالات: 1
1. رهیافت های تلفیقی در طراحی رشته اقتصاد اسلامی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1387، صفحه 171-200

عادل پیغامی