نویسنده = ابراهیمی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه

دوره 9، شماره 33، زمستان 1388، صفحه 63-94

محمدنقی نظرپور؛ محبوبه ابراهیمی