نویسنده = وسوی بیوکی، سیدمحمدمهدی م
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری

دوره 9، شماره 33، زمستان 1388، صفحه 95-126

سیدعباس موسویان؛ سیدمحمدمهدی م وسوی بیوکی