نویسنده = دانش، سیدحسینعلی
تعداد مقالات: 1
1. خصوصی سازی یا تعاونی سازی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1388، صفحه 127-160

محمدعلی فیض پور؛ سیدحسینعلی دانش؛ هانیه پوش دوزباشی