نویسنده = حکمت نیا، محمود
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل حقوقی - اقتصادی اموال فکری - معنوی (غیر فیزیکی)

دوره 10، شماره 39، زمستان 1389، صفحه 167-198

محمود حکمت نیا


2. بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری

دوره 9، شماره 33، زمستان 1388، صفحه 179-212

محمود حکمت نیا