نویسنده = اسلاملوئیان، کریم
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر قانون بانکداری بدون ربا بر تابع تقاضای پول ایران

دوره 9، شماره 35، زمستان 1388، صفحه 129-160

کریم اسلاملوئیان؛ مریم ذاکری